نسخه: 1.0

ایلام فود
www.ilamfood.com

«ایلام فود» بخشی از پروژه «قزوین شهر» است که توسط شرکت سامانه ارتباطات قاصدک راه‌اندازی شده است.
در این سایت می توانید به آسانی غذای مورد نظر خود را سفارش دهید
و آن را در محل مورد نظر دریافت نمایید.